معرفی مدیر آموزشی
نام و نام خانوادگی : معصومه سلیمانی
تحصیلات :فوق لیسانس رشته مدیریت کشاورزی
فارغ التحصیل از :  دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
   
سابقه آموزشی
- از سال 82 کارشناس آموزش
- از سال 84 تا کنون مدیر آموزش و کارشناس آموزش
-
ارتباط مستقیم با مدیر آموزشی
02435536560 داخلی 36