معرفی معاونت آموزشی
نام و نام خانوادگی : حسین عابدی
تحصیلات: دکتری مدیریت بازرگانی
عضو هیئت علمی گروه: مدیریت
   
سابقه آموزشی و اجرایی
   
1- حسابرس سازمان حسابرسی در سالهای 1372 -1375 و 1377-1380
2- عضو کمیته  علمی - تخصصی حسابداری دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 91 تا کنون
3- مشاور بازاریابی مؤسسه مالی و اعتباری مهر استان قزوین در سالهای 1391-1392
4- عضو جامعه مدیریت و تولید جهان تراز به آدرس اینترنتی www.wcm-society.com از سال 86 تاکنون
5- مدیر گروه تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی کار واحد خرمدره از سال 93 تا کنون
6- تدریس در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) و مؤسسات غیرانتفاعی کار قزوین و خرمدره و دانشگاه آزاد قزوین و ابهر ....
   
ارتباط مستقیم با معاونت آموزشی
02435526560
مشاهده اطلاعات بیشتر