مدیریت صنعتی - کارشناسی ارشد
مدیر گروه: دکتر حسین عابدی
مشاهده و دانلود رزومه
مشاهده و دانلود چارت رشته
کارشناس رشته:
معصومه سلیمانی
شماره تماس:
02435526550 داخلی 36
پیوندهای مفید
 
دکتر حسن عطری عضو هیئت علمی
مشاهده و دانلود رزومه
دکتر اقدم محمد لو استاد مدعو
مشاهده و دانلود رزومه
بانک اطلاعاتی سیویلیکا
بانک اطلاعاتی نشریات ایران
مرکز اسناد و مدارک علمی ایران
کتابخانه ملی ایران
کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز اسناد علوم جهان اسلام
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
پایگاه اطلاعات علمی
Sciencedirect
Springer
Elsevier
Emeral
Ebesco
Wiely
Informaworld
jstore
Proquest