صنایع
مشاهده و دانلود چارت درسی رشته مهندسی صنایع
مدیر گروه:  دکتر محمد همتی فر    
مشاهده و دانلود رزومه
اساتید مدعو تخصصی:
دکتر علی روزبه نیا
مشاهده و دانلود رزومه
دکتر سینا رشوند
مشاهده و دانلود رزومه
دکتر حمید رضا جعفری
مشاهده و دانلود رزومه
پیوندهای تخصصی
انجمن مهندسی صنایع ایران
اخبار مهندسی صنایع ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان ملی استاندارد ایران
کارشناس آموزش رشته صنایع: معصومه سلیمانی
شماره تماس: 02435526550 داخلی 36