مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - جوشکاری
مدیر گروه: مهندس ناصر بابایی
مشاهده و دانلود رزومه
کارشناس رشته:
پروین امینی
شماره تماس:
02435526560 داخلی 17
پیوندهای تخصصی
ژورنال sciencedirect
اساتید تخصصی
دکتر جلال قاسمی
مشاهده و دانلود رزومه
مهندس ابوالفضل محرمی
مشاهده و دانلود رزومه
دکتر صادق حسینی
مشاهده و دانلود رزومه
مشاهده و دانلود چارت رشته