الکتروتکنیک - برق صنعتی
مدیر گروه: دکتر مرتضی گنجی
کارشناس رشته:
پروین امینی
شماره تماس:
02435526560 داخلی 17
پیوندهای تخصصی
ژورنال sciencedirect
اساتید تخصصی
مشاهده و دانلود چارت رشته