کامپیوتر - نرم افزار
مدیر گروه: مهندس مهدی محبی
مشاهده و دانلود رزومه
کارشناس رشته:
پروین امینی
شماره تماس:
02435526560 داخلی 17
اساتید تخصصی
مشاهده و دانلود چارت رشته
پیوندهای تخصصی
انجمن کامپیوتر ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
انجمن انفورماتیک ایران
برنامه نویسان ایران
انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران
رباتیک ایران