به نام خدا
پذیرش دانشجو (بدون کنکور و با کنکور) سال تحصیلی 1396
"تحصیل با شرایط خاص و تخفیفات"
دانشگاه کار خرمدره جهت ارتقاء سطح علمی جامعه، افزایش مهارت ها و بهبود ارتباط دانشگاه با صنعت با بیش
از 22 سال سابقه ی آموزشی ضمن ارائه خدمات ویژه به داوطلبان، تسهیلات و تخفیفات ذیل را لحاظ می نماید:
ü تقسیط شهریه
ü تخفیف بومی
ü تخفیف اعضای خانه کارگر
ü تخفیف برای رتبه های علمی، فرهنگی، ورزشی، کمیته امداد ...
رشته های موجود در دانشگاه کار خرمدره
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
کارشناسی ارشد
مدیریت مالی
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی - تولید عملیات
کارشناسی پیوسته
مهندسی مدیریت پروژه
کارشناسی پیوسته
مهندسی صنایع
کارشناسی پیوسته
مهندسی مکانیک
کارشناسی پیوسته
مهندسی عمران
کارشناسی پیوسته
مدیریت مالی
کارشناسی پیوسته
مدیریت بازرگانی
کارشناسی پیوسته
حسابداری
کارشناسی پیوسته
مدیریت صنعتی
کاردانی ناپیوسته
مدیریت بازرگانی
کاردانی ناپیوسته
حسابداری
کاردانی ناپیوسته
مدیریت صنعتی
کاردانی ناپیوسته
مکانیک (نقشه کشی صنعتی)
کاردانی ناپیوسته
مکانیک (ماشین افزار)
کارشناسی ناپیوسته
حسابداری
کارشناسی ناپیوسته
مدیریت صنعتی
کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی معماری
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی شهرسازی
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی نقشه کشی صنعتی
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید- ماشین
ابزار
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-
قالبسازی
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و
برودتی
کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید-
جوشکاری
کارشناسی ناپیوسته
مکانیک خودرو
کاردانی پیوسته
حسابداری بازرگانی
کاردانی پیوسته
کامپیوتر- نرم افزار
کاردانی پیوسته
علمی کاربردی ساخت و تولید ماشین
ابزار
کاردانی پیوسته
گرافیک
کاردانی پیوسته
نقشه کشی عمومی نقشه کشی و طراحی
صنعتی
کاردانی پیوسته
نقشه کشی معماری معماری
کاردانی پیوسته
الکتروتکنیک - برق صنعتی
کاردانی پیوسته
امور اداری
شماره های تماس:
02435536560   -   02435526560- 02435536550 -   02435526550
آدرس: استان زنجان- شهرستان خرمدره- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی کوی دانشگاه، جنب
کمربندی ابهر - خرمدره
آدرس وب سایت: http://www.khoramdareh.kar.ac.ir