با توجه به مشکلات نرم افزاری پیش آمده در سامانه گلستان، سامانه از روز سه شنبه ساعت 12 مورخه 96/06/21 قطع می باشد. دانشجویانی که تا به حال موفق به انتخاب واحد نشده اند بایستی حداکثر تا روز دوشنبه مورخه 96/06/20 امور مربوط به ثبت نام خود را انجام دهند. لازم به یادآوری است که سامانه گلستان از روز یکشنبه مورخه 96/06/26 مجددا در دسترس خواهد بود..
اطلاعیه بسیار مهم